ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να είμαστε ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ασφαλείας στα υψηλότατου επιπέδου, απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Nα θέσουμε νέα πρότυπα στο χώρο υπηρεσιών ασφαλείας μέσω  καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων στο πλέον απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Nα είμαστε η κορυφαία ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, με αφοσίωση στο στόχο μας, λειτουργώντας σε ένα διαφανές περιβάλλον με ομαδικό πνεύμα, συνεργασία και διαρκή επικοινωνία.

ΑΤΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  -|- ΑΦΟΣΙΩΣΗ  -|- ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ -|- ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΦΥΛΑΞΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΦΥΛΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΟΦΥΛΑΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας παρέχουμε μέγιστη ασφάλεια για οτιδήποτε έχει αξία για εσάς

Πιστοποιήσεις κατά ISO

Η εταιρία μας σας προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας ISO με τα τελευταία πρότυπα ποιότητας και διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας έργου.

ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
ΕΛΟΤ 1801:2018
ISO 14001:2015