Πάρε το μέλλον στα χέρια σου !

Ζητήστε πληροφορίες στο  210-6440640 & 210-6440642

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Άνδρες –  Γυναίκες υποψήφιοι

* Διαβάστε προσεκτικά τα κριτήρια που απαιτούνται για να εργαστεί κάποιος ως φύλακας :

  • 1. Κάτοχος άδειας εργασίας προσωπικού ΙΕΠΥΑ
  • 2. Κατ’ ελάχιστον πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • 3. Για άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • 4. Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας
  • 5. Βασικές γνώσεις χρήσης H/Y

Καλέστε μας