Ασφάλεια μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων

Τα ακόλουθα ισχύουν για όλες τις νόμιμες διεξαγωγές αγώνων οποιουδήποτε αθλήματος ή αθλημάτων, σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο ενώπιον θεατών. Ο φύλακας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:

  •  Έλεγχο και έρευνα εισερχομένων – εξερχόμενων ατόμων
  • Εξωτερικό έλεγχο εγκαταστάσεων
  • Εσωτερικό έλεγχο εγκαταστάσεων
  • Συνοδεία φυσικών προσώπων
  • Καθοδήγηση και διευκόλυνση της κίνησης των θεατών προς και από τις προκαθορισμένες θέσεις τους
  • Καθοδήγηση και διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων προς και από τους χώρους στάθμευσης
  • Παρακολούθηση – Επιτήρηση της συμπεριφοράς και δραστηριοτήτων των θεατών
  • Αποτροπή εισόδου στον χώρο της εκδήλωσης
  • Απομάκρυνση από το χώρο σε περίπτωση εισόδου
  • Εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Προσοχή!!!

Η υπηρεσία που παρέχει ο φύλακας από το Νόμο ορίζεται ως βοηθητική του έργου της Αστυνομίας, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης. Επιβάλλεται όμως λεπτομερής και διαρκής ενημέρωση, ακριβής συντονισμός μεταξύ των φυλάκων και της Αστυνομίας.