Ασφάλεια μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων

Ασφάλεια μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων

Τα ακόλουθα ισχύουν για όλες τις νόμιμες διεξαγωγές αγώνων οποιουδήποτε αθλήματος ή αθλημάτων, σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο ενώπιον θεατών. Ο φύλακας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:  Έλεγχο και έρευνα...

Learn more